08:00

אנשים ורחפנים 2017

08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי פתיחה
פלי הנמר

09:10

עולם חדש בפתח - אתגרי תחום הרחפנים בישראל
רן  קליינר

09:30

בני דווידור

09:45

Drones and Cyberlaw – What's Next?
עו"ד דן אור-חוף

10:00

מנחת הפאנל: סיגל גפני, עיתונאית, חדשות הערוץ הראשון.
מאיר בוהדנה
דוד קריספל
בועז צרפתי
סיגל  גפני

10:30

הרצאת אורח TED

10:45

מנחה הפאנל: עופר שרייבר, שותף, YL Ventures
עופר שרייבר
אהוד לוי
בועז פאר
ברק רבינוביץ

11:15

הפסקת קפה

11:40

שילוב הרחפנים המסחריים במרחב העירוני
אורן אבירם

11:55

מערכת רחפנים אוטומטיים
עמרי רחמים

12:10

Sense and avoid

12:25

משלוח חבילות באמצעות רחפנים

12:40

מדידה אוטומטית באתרי בנייה
אורי  אפק

12:55

רחפנים לחקלאות - מגמות תובנות והזדמנויות
Gil Rabinovich

13:10

זיהוי מזיקים ומחלות בחקלאות באמצעות חישה מרחוק ומקרוב
עירא דביר

13:25

רחפנים בתעשייה - החוליה החסרה
איתי שטראוס

13:40

ארוחת צהריים

14:30

הרחפן והסודות מאחורי העדשה
רועי גליץ

14:45

רחפן מרוץ חדש
חן רוזן

15:00

מרוצי רחפנים - מתחביב לספורט

15:15

דברי סיום
Open Accessibilty Menu